Za programe koje ne prona?ete u na?oj ponudi gotovih programa a imate potrebu imati ba? takav program kakav ste zamislili po?aljite nam UPIT sa osnovnim crtama va?ih ?elja a mi ?e mo razmotriti va? zahtijev i u najikra?em roku vam odgovoriti da li smo u mogu?nosti izraditi ba? takavo programsko rije?enje za kakvim ste iskazali potrebu upitom.

.

Knjigovodstveni programi u ponudi:

   Drago nam je predstaviti vam na?u ponudu gotovog softwera koji pokriva slijede?e teme :

 

Ostali specijalizirani programi

KI & Co   d.o.o.        ZADAR

ki?o

Software koji ste tra?ili

Downloads
Links
Downloads
Links
The Rolex replica watches Deepsea's case is equipped with a drain valve that protects the diver's watch from damage during deep dive. Rolex replica watches uk patented the drain valve in 1967. When the diver is decompressing in the high pressure chamber, the drain valve releases the excessive pressure accumulated inside the case. The safety and reliability of the replica watches sale is definitely the top priority in deep diving activities. Therefore, every Rolex Deepsea has to pass the Rolex strict waterproof test. To this end, Rolex teamed up with Comex to develop a high-pressure test box. Each replica rolex Deepsea is water resistant to 3,900 meters.
Izrada KI & Co d.o.o.
e-mail : ki-co@ki-co.hr 
 ?elim naru?iti : prodaja@ki-co.hr

?elim naru?iti : prodaja@ki-co.hr

JAVNI BILJE?NICI

 programski paket namijenjen Va?em lak?em i br?em radu

unos i priprema podataka za ovjera starnke s tiskanjem u wordu

tiskanje ra?una i dnevnog prometa

  • tiskanje abecednog imenika

  • op?irnije .....

    PUTNI NALOG

    dosadilo vam je kupovanje, pisanje i obra?unavanje putnih i ostalih tro?kova.

     Ovo je rije?enje za Vas

    op?irnije .....