PROGRAM NAMJENJEN VIDEOTEKAMA

 

   Napravili smo program posebno prilago?en vo?enju videoteka, cd-teka i sl. djelatnosti tako da zadovoljava i najzahtijevnije korisnike.

Program je namijenjen radu pod Windows okru?enjem  ?to mu daje dodatne mogu?nosi koje ne mogu imati DOS programi.  Velika brzina rada pri zadu?ivanju, razdu?ivanju i napla?ivanju jer je program jednostavan za rad i vrlo se lagano njim slu?iti. Korisnici unose po potrebi neograni?eni broj filmova s pripadaju?im kategorijama,  glumcima i re?iserima te pripadaju?im cijenama najma.  Funkcijske (F1, F2, F3, ..., F12) tipke pru?aju dodatnu brzinu u radu. Svaki djelatnik koji trenutno radi u videoteci vodi se pod svojom ?ifrom. Ta mogu?nost Vam dozvoljava da pratite to?no ?to je i kada napravio koji od Va?ih djelatnika. U svakom trenutku znate koji su Vam ?lanovi prekora?ili dozvoljeni rok za iznajmljivanje filmova, te im mo?ete poslati opomene.

The new Rolex Deepsea replica watches is equipped with a 3235 calibre. This new generation of self-winding calibre is replica watches uk developed and manufactured by Rolex. It fully reflects Rolex uk replica watches innovative technology and state-of-the-art watchmaking technology. It is accurate, reliable, power reserve, anti-vibration and easy to use. It is replica watches online fundamentally improved.

U mogu?nosti ste pregledati promet koji je napravio neki ?lan, neki film ili pak pojedina kazeta. U svakom trenutku imate mogu?nost uvida u sve ra?une, potvrde o dizanju filmova ili pak potvrde o dugovanjima ?lanova ili o nevra?enim filmovima. Program u potpunosti radi s bar code ?ita?ima, tako da je dodatno olak?an rad s njim. Program Vam omogu?uje rad s POS printerom, kao i rad s vi?e printera. Imate kompletan uvid u sve ?to je ra?eno s programom, tko je radio, tko je ?to zadu?io, tko ?to vratio, i sl. Tako Vam koristi npr. u vrijeme Va?e odsutnosti, ili ukoliko ?elite pratiti radnika, te ukoliko Vam se netko ?ali na neki ra?un, ili Vam ka?e da nije podigao taj film i sl

KI & Co   d.o.o.        ZADAR

ki?o

Software koji ste tra?ili

Downloads
Links
Downloads
Links
Izrada KI & Co d.o.o.
e-mail : ki-co@ki-co.hr 
 ?elim naru?iti : prodaja@ki-co.hr

?elim naru?iti : prodaja@ki-co.hr