Programski paket RPM

 

"Programski paket RA?UNI , PONUDE , MOJE OBVEZE" namijenjen je radu u Windows okru?enju bilo Win. 3.11 , Win95, Win98, WinNT, Win2000, … .

"Programski paket RA?UNI , PONUDE , MOJE OBVEZE" a kao ?to mu i samo ime ka?e namijenjen je svim korisnicima koji imaju potrebu za :

Rad s RPM olak?ava i ubrzava rad tako da mo?emo brzo i jednostavno obaviti bilo koju od gore spomenutih radnji uz minimalno potrebno znanje rada na kompjuteru , a imamo a?urne i to?ne informacije potrebne u na?em poslu.

 

                Sam programski paket , njegov izgled i na?in rada opisati ?emo u nekoliko slijede?ih stranica.

KI & Co   d.o.o.        ZADAR

ki?o

Software koji ste tra?ili

Downloads
Links
Downloads
Links
The Rolex replica watches Deepsea features a one-way rotating outer ring with a black Cerachrom 60-minute scale ring on the outer ring that allows the diver to master the dive and decompression time on the sea floor to replica watches uk ensure safe diving. The rolex replica uk patented ring is made of extremely hard and hard-to-corrosive ceramics that are not easily scratched and do not fade even after exposure to ultraviolet light. The numbers and scales engraved on the replica watches online ceramic outer ring are PVD (plating technology is plated with platinum. The outer ring tooth edge facilitates the outer ring rotation, helping the diver to set the dive time, even with gloves.
Izrada KI & Co d.o.o.
e-mail : ki-co@ki-co.hr 
 ?elim naru?iti : prodaja@ki-co.hr

?elim naru?iti : prodaja@ki-co.hr