Programski paket PUTNI NALOG

 

 Programski paket "PUTNI NALOG" napravljen je za rad u Windows okru?enju, a kao ?to mu i samo ime ka?e namijenjen je onima koji imaju potrebe pisati putnie naloge odnosno mukotrpno se mu?iti s zbrajanjem raznoraznih tro?kova na putnim ra?unima kako tuzemnih tako i inozemnih. Programski paket ima za cilj vo?enje evidencije svih napisanih putnih naloga, da olak?a i ubrza rad oko pisanja i obra?una putnih naloga. Iz une?enih podataka na printer mo?emo iztiskati pojedina?no PUTNI NALOG ili PUTNI RA?UN. Program omogu?ava i pripremu nekih osnovnih podataka koji ostaju trajno u bazi a koristimo ih za lak?e i br?e ispunjavanje podataka (npr. djelatnici, prevozna sredstva, svrhe puta, ...) koje mo?emo ali ne moramo preuzimati prilikom ispunjavanja podataka u masku putnog naloga odnosno obra?una ra?una.

Oyster Perpetual Rolex replica watches uk Deepsea's one-way rotating outer ring is finished with a black Cerachrom ceramic ring made of uk replica watches extremely hard and hard-to-corrosion ceramics that are not scratch-resistant and replica watches online will not fade even when exposed to UV light; molded numbers and scales with PVD physics Vapor deposition coating technology is a rolex replica uk plated with platinum to help divers set the dive time.

KI & Co   d.o.o.        ZADAR

ki?o

Software koji ste tra?ili

Downloads
Links
Downloads
Links
Izrada KI & Co d.o.o.
e-mail : ki-co@ki-co.hr 
 ?elim naru?iti : prodaja@ki-co.hr

?elim naru?iti : prodaja@ki-co.hr